Herinrichting Witte de Withstraat Twello

Herinrichting Witte de Withstraat Twello

Categorieën: ( 7 februari 2018)

Deze week starten de herinrichtingswerkzaamheden aan de Witte de Withstraat. Om de overlast voor de bewoners en de omgeving zoveel mogelijk te beperken voert de firma Pannekoek GWW in opdracht van de gemeente de werkzaamheden in twee fases uit. De werkzaamheden in fase 1 zijn vanaf de kruising met de Johan Evertsenstraat tot en met huisnummer 36. Aansluitend start rond begin maart fase 2 vanaf huisnummer 38 tot aan de kruising met de Kortenaerstraat. Deze werkzaamheden duren ook ongeveer 4 weken. De werkzaamheden brengen hinder met zich mee, uiteraard proberen de aannemer en de gemeente dit zoveel mogelijk te beperken.

Werkzaamheden herinrichting
Het  project ‘Herinrichting Witte de Withstraat te Twello’ maakt deel uit van het totale herinrichting- /onderhoudsplan van de wijk (omsloten door de Michiel de Ruyterstraat, Piet Heinstraat, Beethovenlaan en de Karel Doormanstraat). Het project bestaat uit het vervangen van het asfalt door betonstraatstenen en het aanleggen van een regenwaterinfiltratieriool. De kolken van de weg worden op dit regenwaterriool aangesloten zodat het regenwater in de bodem infiltreert. Voor elke woning op de kavelgrens wordt een regenwaterputje gemaakt. Zo kunnen ook de woningen aansluiten op het infiltratieriool (afkoppelen). Het bestaande riool in dit gedeelte van de Witte de Withstraat is nog in goede staat en blijft daarom gehandhaafd als vuilwaterriool. Wel worden de uitleggers van de riolering naar de woningen tot aan de kavelgrens vervangen. 

Afkoppelbijdrage
Afkoppelen is het aansluiten van regenwaterafvoer van woningen op het infiltratieriool. In deze wijk kunnen bewoners vrijwillig kiezen voor het afkoppelen. De gemeente stelt de wijkbewoners die hiervoor kiezen een afkoppelbijdrage ter beschikking. De afkoppelbijdrage bestaat uit de benodigde materialen voor het afkoppelen.

Extra groen in de wijk
Om de groenstructuur in de wijk te versterken verlengt de gemeente Voorst binnen dit project de groenactie. Huiseigenaren kunnen extra gratis beplanting in hun voortuin aanbrengen. Dit helpt om de leefomgeving groen en leefbaar te houden. 

Meer informatie
Meer informatie over de herinrichting, de afkoppelbijdrage en de groenactie vind u hier. Hebt u vragen over de uitvoering? Bel dan met de gemeente Voorst, Henri van Veldhuisen (toezichthouder): 0571-27 93 73.

Herinrichting Witte de Withstraat Twello

Bron: Gemeente