Ronde-tafelgesprek maandag 12 februari 2018

Ronde-tafelgesprek maandag 12 februari 2018

Categorieën: Gemeenteraad ( 7 februari 2018)

Op maandag 12 februari 2018 heeft de gemeenteraad weer een ronde-tafelgesprek. In dit ingelaste gesprek vormen de raadsleden zich een beeld van het geagendeerde onderwerp door hierover vragen te stellen aan insprekers en het college, ter voorbereiding van de extra raadsvergadering over onderstaand onderwerp op 19 februari 2018. Hier kunt u de agenda en vergaderstukken bekijken.

U bent welkom!
U bent van harte welkom om dit gesprek in het gemeentehuis in Twello bij te wonen. U hebt ook de mogelijkheid om in het ronde-tafelgesprek aan de raadsleden uw mening te geven over het geagendeerde onderwerp. U kunt zich via de griffie hiervoor melden: 0571-27 93 87, [email protected] of bij aanvang van de vergadering. 

Het volgende onderwerp staat op de agenda:

Maandag 12 februari 19.30 uur in de raadzaal

1. Verklaring van geen bedenkingen ten behoeve van realisatie zonnepark Voorst, Holtweg 4
De eigenaar van Holtweg 4 te Wilp heeft een omgevingsvergunning gevraagd om af te wijken van het bestemmingsplan Buitengebied ten behoeve van de realisatie van een zonnepark ter plaatse. Initiatiefnemer wil ruim 30 ha zonnepanelen plaatsen op zijn eigendom. Bij ruimtelijke ontwikkelingen van deze omvang kan het college de bevoegdheid om af te wijken van het bestemmingsplan uitsluitend toepassen als de raad een verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven. Gedurende de termijn van ter inzagelegging van de ontwerp-omgevingsvergunning-afwijking zijn 5 zienswijzen binnengekomen. De voornaamste zorg van de indieners is het zicht op de noordkant van het plangebied. Men vraagt om een aaneengesloten groenstrook van voldoende hoogte aan de noordkant. Dit zal als voorschrift worden opgenomen in de definitieve vergunning. Het college vindt dat daarmee niets in de weg staat om de procedure te vervolgen en dat de raad een verklaring van geen bedenkingen kan afgeven. 

Meer informatie

  • Alle stukken die betrekking hebben op de vermelde agendapunten vindt u hier.
  • In de raadzaal is WiFi aanwezig zodat u tijdens de vergadering de stukken ook digitaal kunt bekijken via uw eigen apparatuur.
  • Wilt u per e-mail een attendering ontvangen dat de vergaderstukken voor de ronde-tafelgesprekken en de raadsvergadering beschikbaar zijn? Geef dit door aan [email protected] .
  • Met vragen of opmerkingen neemt u contact op met Bernadette Jansen (griffier): 0571-27 92 17, [email protected] . 

Ronde-tafelgesprek maandag 12 februari 2018

Bron: Gemeente