Besluitenlijst van de raad van de gemeente Voorst

In de openbare raadsvergadering van maandag 15 juli 2019  heeft de gemeenteraad de volgende besluiten genomen: Controleprotocol en normenkader jaarrekening 2019 BesluitDe raad stelt het controleprotocol en normenkader voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2019 vast. ToelichtingDe gemeenteraad geeft jaarlijks de externe accountant opdracht om de jaarrekening te controleren. Voor…

Lees verder op: